Reglement

  • Trening foregår på eget ansvar
  • Fra det året man fyller 15 år kan man trene alene uten voksen 
  • Bruk innesko som er rene
  • Rydd utstyr og sprit av etter deg
  • Skriv deg inn i boka hver gang


Ronglan treningssenter

Infotavle

Åpent mand-fred 7-22, helg/helligdag 9-21

Ligger i samme bygg som Ronglan innkjøpslag, like ved Gamle E6. Kodelås på dør.

Innmelding: kontakt oss

Fra 2023 må alle være medlemmer i idrettslaget for å trene på treningssenteret. Medlemskap i RIL koster 100kr for enkeltperson og 50kr per person i familie. Ingen andre forpliktelser.

Priser treningssenteret:

- 1 år: 1500kr

- 6mnd 1000kr

- 1 år familie: 4000kr (til og med det året barn fyller 20 år.)